FOR FOOD MANUFACTURER
FOR FOOD MANUFACTURER

KEEP

Your Meal Last Longer with

MODERN LIFESTYLE

”Utray”รักษารสชาติและความสดใหม่ของอาหารได้ดี ใช้วัสดุที่คงทน แข็งแรง และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

FOR STREET FOOD
FOR STREET FOOD

TAKE

Your Favorite Dishes Out

With TRENDY STYLE

ง่ายต่อการหยิบใช้ ไม่สะดุดในเวลาที่เร่งด่วน ตัวจานยังมีความหนา เพื่อความคงทนเวลาใช้ สะดวก หลังจากปรุงอาหารเสร็จ ไม่ร้อนมือ ถือง่าย

FOR BAKERY & CAFE’
FOR BAKERY & CAFE’

ENJOY

The Sweet Desserts

With ECO-FRIENDLY

”Utray” บรรจุง่าย แกะง่าย รูปแบบของจาน ถาด หรือกระดาษห่อที่ทันสมัย เหมาะกับร้านขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงร้านขนาดกลาง และขนาดใหญ่หลายสาขา

FOR FOOD SERVICE & CATERING
FOR FOOD SERVICE & CATERING

KEEP

Your Fast Pace of

MODERN LIFESTYLE

“Utray” สามารถเก็บอุณหภูมิความร้อนได้เป็นเวลาที่นานยิ่งขึ้น ทำให้รสชาติอาหารไม่เสียไป บรรจุภัณฑ์ของ “Utray”